Ontdek de zwakste schakel 

Is de mens de zwakste schakel in IT-security, zoals zo vaak wordt beweerd, of is dat te simpel gezegd?  

Er spelen zoveel factoren in het beveiligen van data. Factoren die de mens tot onveilig gedrag kunnen dwingen. Elke IT’er kent legio van deze voorbeelden. Denk aan updates die worden uitgesteld omdat anders bepaalde functionaliteiten verloren gaan, updates die te kostbaar zijn voor een applicatie die wordt uitgefaseerd, applicaties die niet meer worden onderhouden wegens een gebrek aan kennis of capaciteit, medewerkers die eigen gekozen applicaties inzetten om hun werk te doen etc. etc.  

En wat te denken van de steeds groter wordende afhankelijkheid van partners in de keten? Hoe afhankelijk ben je van hun IT-security maatregelen? 

Zoveel mogelijke zwakste schakels; hoe krijg je die inzichtelijk? En als je ze inzichtelijk hebt, kun je ze dan verhelpen? 

Het Security Congres 2022 gaat over: 

  • De factoren die een optimale inzet van IT-security belemmeren.

  • Het in kaart brengen van de belangrijkste belemmeringen in jouw organisatie. 

  • Gedegen risico-analyse; welk risico is aanvaardbaar? 

  • Inzichtelijk maken welke gevaren loeren in de keten. 

  • Hoe kun je invloed uitoefenen op partijen in de keten.    

  • Tips, tools om hiermee aan de slag te gaan.  

Naast experts en actuele verhalen uit de praktijk ga je ook zelf aan de slag tijdens de ‘ontdek de zwakste schakel challenge’. 

Impressies

Bekijk alvast de congresvideo om te zien wat je zoal kunt verwachten op 14 april a.s. 
Prof dr. ir. Rini van Solingen en Kimberly Hengst lichten alvast een tipje van de sluier op van hun keynote sessies.